Opublikowano

Odciąg lakierniczy – jak dobrać odpowiednią ścianę lakierniczą?

ściana lakiernicza

Ściana lakiernicza to jedna z najpopularniejszych opcji w zakresie odciągu pyłów i gazów powstałych w procesie nanoszenia powłok lakierniczych. W internecie znajduje się wiele stron producentów tego typu rozwiązań. Jednak część z proponowanych rozwiązań może nie tylko okazać się nieskuteczna, ale również niezgodna z przepisami PPOŻ oraz środowiskowymi. Zgodnie z polskim prawem odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy spoczywa na przedsiębiorcy. W tym opracowaniu chciałbym w wyczerpującym stopniu omówić zagadnienia związane z wentylacja lakierni oraz podzielić się swoim doświadczeniem w tym aspekcie.

Rodzaje ścian lakierniczych

Ściany lakiernicze można dzielić przez pryzmat trzech cech a są to:

 • sposób filtracji,
 • ATEX lub jego brak oraz
 • typ wentylatora.

Poniżej przedstawię kilka porad przydatnych przy doborze rozwiązania.

ściana lakiernicza
Przykład ściany lakierniczej wodnej

Ściany lakiernicze suche czy mokre?

Ścienne odciągi lakiernicze dzielimy na suche i mokre. W powszechnej opinii za “lepsze” uważa się odciągi mokre. Opinia ta jest bardzo dużym uproszczeniem. Ściany lakiernicze mokre są droższe w zakupie. Wielokrotnie oferowałem klientom te rozwiązanie, ale tylko w sytuacji, gdy proces lakierowania jest bardzo intensywny. Zaletą ścian wodnych jest to, że zjawisko stopniowego zapychania się filtrów nie występuje w takim stopniu jak w ścianie suchej. Oznacza to, że łatwo jest utrzymać nadciśnienie w pomieszczeniu lakierni. Rozwiązanie to polecane jest również do pracy z robotem lakierniczy. Roboty nie potrafią na bieżąco oceniać stopnia zabrudzenia filtrów. Natomiast wadą ściany wodnej jest to, że zajmuje zdecydowanie więcej miejsca niż ściana lakiernicza sucha. Ściana sucha jest też zwykle dwukrotnie tańsza! Jeżeli lakierowanie polega na 1-2 godzinach pracy ściany lakierniczej to zdecydowanie lepszym pomysłem będzie zakupienie suchego odciągu. Filtry do odciągów lakierniczych są łatwo dostępne – również na naszej stronie.

ściana lakiernicza
Przykład kabiny lakierniczej z ścianą odciągową suchą.

Czy potrzebna mi jest ściana lakiernicza z wentylatorem ATEX ?

Kolejnym kryterium podziału ścian odciągowych jest wykonanie przeciwwybuchowe lub jego brak. Kluczowe są tu dwie kwestie:

 • Czy urządzenie ma pracować w pomieszczeniu gdzie stwierdzono występowanie atmosfer wybuchowych?
 • Czy lakiery, na których pracujemy zawierają opary substancji, które są wybuchowe – np. ksylen?

Wystarczy, że tylko jedna z odpowiedzi na powyższe pytania jest twierdząca, aby bezwarunkowo wybrać wykonanie przeciwwybuchowe (wentylator ATEX). W praktyce wyłącznie przy 100% wykorzystaniu technologii lakierów wodorozcieńczalnych możemy mówić o możliwości pominięcia ATEX.

Czy wykonanie przeciwwybuchowe zawsze jest jednakowe?
 • NIE: strefy zagrożenia wybuchem są różne. Idealna sytuacja to taka, w której mamy możliwość wykazania II strefy wybuchowej. Można to zrobić jedynie wykazując stosowne obliczenia wskazujące, że w pomieszczeniu lakierni jest bardzo małe zagrożenie wybuchem. Opracowanie musi uwzględniać proces technologiczny, a także kubaturę pomieszczenia lakierni. Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu tego typu dokumentacji dla lakierni.

Ściana lakiernicza z jakim wentylatorem będzie dla mnie odpowiednia?

Wentylator to serce każdego odciągu lakierniczego. Tu również temat jest bardziej skomplikowany niż wydaje się to na pierwszy rzut oka. Istnieją ściany z wentylatorami osiowymi, promieniowymi czy też dachowymi. Pomijając nazewnictwo branżowe, należy zapamiętać jedną informacje: IM WYŻSZY SPRĘŻ, TYM LEPSZA ŻYWOTNOŚĆ FILTRÓW. Oznacza to, że zawsze rozsądniej jest kupić odciąg z wentylatorem promieniowym, gdy zamierzamy intensywniej eksploatować urządzenie.

Co jeszcze trzeba uwzględnić przy zakupie odciągu lakierniczego?

Instalacja nadmuchowa

Ściany lakiernicze w zdecydowanej większości przypadków emitują powietrze na zewnątrz – poza lakiernie. Skutkiem tego jest powstanie zjawiska podciśnienia. Problem ten jest bardzo istotny, ponieważ nie tylko zaciąganie powietrza z sąsiednich pomieszczeń może spowodować występowanie wtrąceń na powłokach lakierniczych. Aby zapewnić właściwy bilans powietrza niezbędna będzie instalacja nadmuchowa.

Instalacja wyrzutowa

Aby odprowadzić na zewnątrz opary należy przewidzieć instalacje wyrzutową. Projektuje się to w oparciu o warunki zabudowy oraz spręż wentylatora ściany lakierniczej. Spręż wentylatora nie tylko wpływa na to jak długa może być instalacja wyrzutowa, ale również jaki może być rozmiar przekroju kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze. Kolejnym niezbędnym elementem jest wyrzutnia. Tu podstawowym podziałem jest kierunek emisji powietrza. W większości przypadków przepisy środowiskowe będą wymagały zastosowania wyrzutni pionowej.

Tłumiki akustyczne

Element ten często jest niezbędnym dodatkiem. Wyciszenie pracy wentylatora nie tylko poprawia komfort pracy lakiernika, ale również zmniejsza oddziaływania na otoczenie lakierni. Przy wielu projektach uruchomienia lakierni moich klientów trzeba było uwzględnić obecność szeroko rozumianych sąsiadów.

Rekuperacja – odzysk ciepła

Aby zmniejszyć koszty eksploatacji lakierni na początek trzeba uzmysłowić sobie problem jakim jest koszt ogrzewania lakierni. Jest on w naszym klimacie mocno odczuwalny i warto rozważyć inwestycję instalacji odzysku ciepła.

Filtr LZO ( lotnych związków organicznych)

Wymogi przepisów środowiskowych w wielu sytuacjach wymuszają zastosowanie filtracji lotnych związków organicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenia w projektowaniu i uruchomianiu stacji filtracyjnych.

ściana lakiernicza

EXPERA – kompleksowe wyposażenie lakierni

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wyposażeniem lakierni. Nie tylko dostarczymy dopasowaną do potrzeb ścianę lakierniczą ale również:

 • Dostarczymy instalację wyrzutową z tłumikami akustycznymi
 • Zapewnimy montaż i uruchomienie
 • Zaprojektujemy i dostarczymy rozdzielnicę sterującą
 • Wyposażymy lakiernie w instalacje nadmuchową dostosowaną do wyciągu lakierniczego, również z odzyskiem ciepła
 • Zaprojektujemy i dostarczymy filtr lotnych związków organicznych
 • Zainstalujemy instalacje oświetlenia lakierni
 • Wykonamy dokumentację PPOŻ (również z analizą stopnia zagrożenia wybuchem) oraz dokumentację środowiskową
 • Zapewnimy szkolenie zarówno z obsługi urządzeń, BHP oraz technologii lakierniczej
 • Poprowadzimy usługę obsługi dotacji na zakup lakierni.

Zapraszamy do kontaktu: TEL. +48 787-019-756.