Opublikowano

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ZUS 2022

Dofinansowanie ZUS 2022

Dofinansowanie ZUS 2022 : Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nowy nabór wniosków w ramach programu prewencji wypadkowej. W lutym zamieściliśmy artykuł odnośnie naszych prognoz, które finalnie okazały się trafione.  Przedstawiamy najważniejsze zmiany w zasadach konkursu.

Termin naboru

Kilka dni temu ( 28 kwietnia ) na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja odnoście tegorocznego konkursu. Przyznam,  że  termin konkursu  nie był dla mnie zaskoczeniem. O możliwych terminach w branży BHP mówiło się już od początku roku. Wiosną najbardziej popularny był pogląd iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie chciał rozpocząć nabór podobnie jak w zeszłym roku. Termin wyznaczony jest na 6 czerwiec – 8 lipiec 2022 r. W tym okresie będzie można składać wnioski wraz z wszystkim załącznikami. Pozytywnym aspektem jest to, że  ZUS opublikował informacje na miesiąc przed naborem. Dla przypomnienia w zeszłym roku miało to miejsce trzy dni przed  jego rozpoczęciem.

Warunki finansowe

Budżet konkursu też jest pozytywną niespodzianką ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym roku mamy o piętnaście milionów złotych więcej niż w zeszłym roku, a więc 90.000.000 zł brutto. Oznacza to że więcej osób niż w zeszłym roku otrzyma pomoc w finansowaniu poprawy bezpieczeństwa.  Najpoważniejszą  zmianą konkursu na dofinansowanie ZUS 2022 jest kwestia odejścia od wieloletniej praktyki łączenia budżetów inwestycyjnych z wielkością firmy. Oznacza to że małe firmy które dotąd były ograniczone budżetem 140.000 zł będą mogły wnioskować o większe kwoty inwestycji. Zmiana ta jest jednak najbardziej istotna dla dużych podmiotów. Jeszcze w zeszłym roku panowała zasada że firmy zatrudniające powyżej 250 osób mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji na poziomie 20%. Obecnie wszystkie podmioty niezależnie od swojej wielkości mogą wnioskować o 300.000 zł brutto z wkładem ZUS 80%. Zmiana ta była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem ponieważ przez ostanie klika lat nie było żadnych zmian w tej materii. Spodziewałem się bardziej zmian w podziale kwot ( co też się odbyło) oraz dodania kilku nowych elementów.

Kategoria 16 – filtracja powietrza

W tym roku nie obyło się bez rewolucji w tej kategorii. Nie jest tajemnicą że jest to zazwyczaj najważniejsza kategoria ponieważ problem filtracji powietrza obejmuje bardzo wiele branż związanych z produkcją. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia kwotowego 240.000 zł brutto. Oznacza to że każda złotówka powyżej tego budżetu już w 100% musi finansować  beneficjent dotacji. Pojawił się również wymóg podania jednostki wykonującej serwis na terenie Polski. W aspekcie serwisu jak najbardziej oceniam to jako logiczne posunięcie, ponieważ ograniczy to udział w programie firm nie gwarantujących pełnego wparcia technicznego oraz obsługi klienta.  Dla przypomnienia do tej kategorii należą miedzy innymi:

Sposób składania wniosków

Zgodnie z regulaminem wnioski składa beneficjent elektronicznie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Podpis złożyć musi osoba zgłoszona w dokumentach rejestracyjnych firmy.  Całość dokumentacji musi zostać opracowana w oparciu o wymogi ZUS, również w typie i rozmiarze podanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nasz zespół opracowuje dokumentacje dla naszych klientów zgodnie z wymogami formalnymi ZUS. Również nazwy plików muszą odpowiadać wyznaczonym standardom.

Wymogi formalne jakie trzeba spełnić

Tu akurat nie ma żadnych nowych wymogów formalnych. Jest pięć elementów niezbędnych do spełnienia aby móc obiegać się o finansowanie z ZUS, a nie spełnienie chociaż jednego z poniższych punktów powoduje brak możliwości zaakceptowania wniosku przez ZUS:

  1.  Nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  2.  Nie zalega z opłaceniem podatków
  3.  Nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.
  4.  Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania
  5.  Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Moja ocena zmian

Moje odczucia po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i pozostałymi załącznikami ogólnie są pozytywne. Zmian nie ma aż tak dużo a fakt że ZUS ogłosił nabór z dużym wyprzedzeniem ułatwia realizacje projektów. Nasz zespół jest przygotowany na skuteczną obsługę tematu dotacji. Zapraszamy do współpracy.

TEL : 787-019-756