Filtr LZO – SCRUBBER

Opis

SCRUBBER / PŁUCZKA

 

Filtr LZO ( lotnych związków organicznych ) w sytuacji gdy substancje są rozpuszczalne w wodzie.

 Korzyści

  • Wyjątkowo duża możliwość dostosowania systemów do indywidualnych potrzeb
  • Wysokie poziomy wydajności
  • Niskie koszty serwisowe i operacyjne
  • Systemy w pełni zautomatyzowane
  • Długotrwała niezawodność

Płuczka/ scrubber to urządzenie filtracyjne, które pozwala na zmniejszenie stężenia lotnych związków organicznych i pyłów obecnych w strumieniu gazowym. Stosuje się go, gdy substancje, które mają być usunięte, reagują w wodzie.

Redukcja zanieczyszczenia jest zasadniczo wynikiem procesu uderzenia między mgłą cieczy płuczącej a zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu. Zanieczyszczone powietrze jest wprowadzane do dolnej części płuczki wieżowej i jest płukane pod prąd, z niską prędkością, przez dużą powierzchnię styku.

Systemy do usuwania na mokro mogą składać się z kilku etapów mycia, nawet z różnych typów (np. płuczki Venturiego, przestawnej płuczki wieżowej, stacjonarnej płuczki wieżowej, płuczki poziomej) oraz z różnych roztworów płuczących, w zależności od usuwanych zanieczyszczeń i ich stężenia.

 Wersje

Płuczki pionowe

Płuczka pionowa lub płuczka wieżowa to najbardziej klasyczny system ograniczania na mokro do usuwania związków chemicznych rozpuszczalnych w wodzie. Parametry doboru wielkości oparte są na natężeniach przepływu, temperaturach, zanieczyszczeniach i ich stężeniach. Instalacja jest całkowicie dostosowana do indywidualnych potrzeb i projektowana ad hoc zgodnie z wymaganiami i pozwala na uzyskanie doskonałej wydajności w zakresie redukcji zanieczyszczeń.

W szczególności w przypadku oparów zanieczyszczonych obecnością pyłu stosuje się płuczkę Venturiego, która wykorzystuje ciśnienie w zwężce Venturiego do wpychania pyłu do płynu płuczącego. Dzięki temu systemowi możliwe jest uzyskanie doskonałej wydajności w zakresie redukcji emisji cząstek stałych i dobrej skuteczności w odniesieniu do lotnych związków organicznych.

W celu uzyskania wysokiej skuteczności w redukcji lotnych związków organicznych i związków chemicznych opary są płukane za pomocą jednej lub kilku płuczek wieżowych, które mogą być ustawione szeregowo lub nałożone. Podstawowe znaczenie ma dobór wielkości, co wiąże się z wykorzystaniem specjalnych wypełniaczy (zbiorczych lub strukturalnych), odpowiednich objętości cieczy recyrkulacyjnej oraz wszelkich odczynników chemicznych.

W przypadku braku miejsca możliwe jest zastosowanie konfiguracji płuczki przestawnej, która pozwala na uzyskanie niewielkich średnic wieży i mniejszej powierzchni zajmowanej na podłożu.


Płuczki poziome FILTR LZO

W przypadku, gdy brakująca przestrzeń jest na wysokości, używana jest konfiguracja płuczki poziomej, która może mieć kilka etapów płukania i której działanie jest całkowicie podobne do działania płuczki pionowej.

Filtr LZO to produkt wymagający doboru pod indywidualne potrzeby Inwestora. Zachęcamy do kontaktu z konsultantem.