Odpylacz – Separator cyklonowy

Opis

Separator cyklonowy PC® CYCLONE

Odpylacz cyklonowy cechuje się wysokim standardem bezpieczeństwa pozwalającym nawet na obróbkę pyłów aluminiowych które to cechują się wysokim zagrożeniem wybuchem. Wszystkie urządzenia filtrujące są projektowane i produkowane w oparciu o indywidualne potrzeby procesu produkcyjnego Inwestora.

Korzyści

  • Redukcja stężenia na wlocie odpylacza
  • Niewielkie koszty konserwacji
  • Wstępna separacja pyłów
  • Redukcja ryzyka pożaru

PC® CYCLONE to wstępny separator wykorzystujący siłę odśrodkową, znacznie redukujący obecność gruboziarnistych cząstek pyłu.

PC® CYCLONE używany do wstępnego oczyszczania zanieczyszczonego strumienia, służący do częściowej redukcji czynników zanieczyszczających w powietrzu. Standardowe wyposażenie separatorów cyklonowych HFiltration obejmuje zbiornik na kurz o średnicy do 1000 mm. W celu ułatwienia odprowadzania pochłoniętego pyłu, w zbiornikach o średnicy przekraczającej 1000 mm jest standardowo montowany zawór obrotowy z napędem silnikowym pod stożkiem cyklonicznym.

odpylacz cyklonowy

Sugerujemy zastosowanie separatora cyklonowego pyłu PC® CYCLONE jako wstępny odpylacz, w połączeniu z naszymi filtrami HJL Cart, HJL Bag lub Pulsatron Compact®. Zalecany do szerokiego zakresu procesów przemysłowych, w których konieczne jest oczyszczenie suchych i gruboziarnistych pyłów lub iskier. Spadek ciśnienia w tych separatorach cyklonowych waha się od 95 do 130mm słupa wody.

W szczególnie trudnych warunkach zastosowania separator wstępny może być wykonany z odpornej na zużycie stali (HARDOX®).

odpylacz cyklonowy

Odpylacz cyklonowy zawsze jest projektowany z myślą o maksymalnym dopasowaniu do procesu produkcyjnego. Nasza firma poza możliwością zaprojektowania i zamontowania instalacji odpylania, świadczy również usługę tworzenia i obsługi wniosków o dofinansowanie inwestycji zakupu instalacji odpylających w ramach programu prewencji wypadkowej ZUS.  Zakład Ubezpieczeń Społecznych od wielu lat dotuje inwestycje wpływające na poprawę bezpieczeństwa w procesach produkcyjnych. Wysokość wkładu własnego jak również budżetu projektu jest zależna od wielkości firmy, a dokładniej od ilości płatników składek ZUS. Generalnie firmy małe mają bardzo wysoki procent dofinansowania, ale za to mniejszy ogólny budżet projektu. Nasza firma zajmuje się zarówno tworzeniem oferty wyposażenia jak również wypełnieniem wniosków i innych dokumentów.  Zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem, który przybliży możliwość prowadzenia tematu dotacji.