Utleniacz termiczny do LZO

Opis

Utleniacz termiczny do lotnych związków organicznych

Filtr lotnych związków organicznych – utleniacz termiczny. Urządzenie to jest swoistym piecem wypalającym LZO

 Korzyści z tego typu filtra lotnych związków organicznych

  • Wyjątkowo duża możliwość dostosowania systemów do indywidualnych potrzeb
  • Optymalizacja zużycia
  • Wysokie poziomy wydajności
  • Systemy w pełni zautomatyzowane
  • Prosta i szybka konserwacja
  • Długotrwała niezawodność

Komora spalania to system redukcji zaprojektowany w celu wyeliminowania lotnych związków organicznych i zapachów pochodzących z linii produkcyjnej poprzez termiczne utlenianie cząsteczek zanieczyszczających.

Każdy rodzaj lotnych substancji organicznych może być oczyszczany w postaci gazowej, a w przypadku stężeń zanieczyszczeń powyżej 1,5 g/Nm3 możliwe jest zazwyczaj osiągnięcie samowystarczalności poprzez zmniejszenie zużycia paliwa do niemal zera.

 

Utleniacz termiczny jest urządzeniem, które ma na celu wystawienie na działanie wysokich temperatur do 650°C ścieków zawierających zanieczyszczenia poprzez termiczne utlenianie związków i uwalnianie do atmosfery wyłącznie gazów obojętnych.

 

Najprostszym typem jest czysta komora spalania, w której opary są spalane a następnie uwalniane do atmosfery. Proces ten wiąże się z bardzo wysokimi kosztami energii.

 

W celu odzyskania ciepła i uniknięcia strat stosuje się rekuperacyjne komory spalania, w których poprzez wymiennik można ponownie wykorzystać część wytworzonego ciepła.

 

Dalszą poprawę uzyskuje się za pomocą regeneracyjnej komory spalania (RTO), w której ciepło z komory spalania jest przekazywane i zatrzymywane w specjalnym wypełnieniu ceramicznym na wylocie z komory. Ciepło to jest wykorzystywane do wstępnego podgrzewania zanieczyszczonych spalin na wlocie tak, aby umożliwić redukcję niezbędnej energii.

 

Regeneracyjny utleniacz termiczny pozwala na utlenianie lotnych związków organicznych poprzez zwiększenie temperatury zanieczyszczonego powietrza powyżej 750°C; gdy instalacja jest w pełni sprawna, ciepło wytwarzane przez egzotermiczną reakcję utleniania wystarcza do utrzymania temperatury komory spalania na pożądanej wartości bez dodatku paliwa pomocniczego (np. metanu), minimalizując w ten sposób koszty eksploatacyjne instalacji.

Jeżeli inwestycja w utleniacz termiczny to zbyt duży wydatek sugerujemy zastosowanie innego typu filtr lotnych związków organicznych. Rozwiązania tego typu są w szczególności polecane w segmencie lakiernictwa – gdzie LZO występują w większości technologi lakierniczych.