Usługi EXPERA

Dokumentacja środowiskowa

Dla wielu z naszych klientów poważnym zagadnieniem jest problem oddziaływania procesu produkcyjnego na otoczenie przedsiębiorstwa. Dokumentacja środowiskowa to potoczne określenie na komplet opracowań i pozwoleń z zakresu sutków jakie dana organizacja wywiera na swoje fizyczne otoczenie.

W ramach naszej oferty usług zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji wynikających z przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska. Uczestniczymy również w procedurach uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie działalności na etapie przygotowania inwestycji oraz modernizacji i eksploatacji instalacji. Obsługujemy zarówno firmy o niewielkim oddziaływaniu na środowisko jak również te które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ekosystemu. Możemy zaproponować kompleksową i stałą współprace dla firm oraz instytucji publicznych w zakresie opracowania:

  • wniosek o pozwolenie na wprowadzanie substancji i pyłu do powietrza
  • wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami
  • raport o oddziaływaniu na środowisko
  • karty informacyjne przedsięwzięć
  • program monitoringu instalacji
  • inne nietypowe analizy i ekspertyzy związane z ochroną środowiska

Dla każdego klienta przygotujemy indywidualnie dostosowaną ofertę na podstawie analizy Państwa dokumentacji oraz procesów produkcyjnych. Zajmujemy się również kompleksowym wyposażeniem z zakresu filtracji LZO ( lotnych związków organicznych). Filtry są projektowane w oparciu o emitowane ilości LZO, a także paramenty instalacji instalacji odciągowej.

Dokumentacja PPOŻ

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji związanej z bezpieczeństwem dla zakładów produkcyjnych. Dokumentacja PPOŻ obejmuje szerokie ekspertyzy i opracowania budynków w zakresie ich bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami. Naszą specjalnością są opracowania w zakresie:

  • Ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem
  • Uzgodnienia z rzeczoznawcą straży pożarnej
  • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i wdrażanie procedur

Dodatkowo posiadamy szeroką ofertę wyposażenia związanego z zabezpieczeniem procesów produkcyjnych pod kątem zagrożenia wybuchem. Po dokonaniu oceny stopnia zagrożenia projektujemy i wyposażamy zakłady produkcyjne w instalacje i urządzenia pozwalające na uzyskanie możliwie bezpiecznych procesów produkcyjnych. Nasze rozwiązania są dostosowywane pod kątem zarówno bezpieczeństwa jak również racjonalnym wykorzystaniem budżetu inwestycyjnego. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno systemy oświetlenia, rozdzielnic sterujących, wentylacji, czujników stężeń ( zabezpieczeń eksplozymetrycznych) czy odpylania.