Dotacje ZUS z EXPERA

Dotacje

Nasza firma zajmuje się przygotowaniem i prowadzeniem wniosków o dofinansowanie, a także dostarczaniem produktów, na które klient może uzyskać dotacje. Do najczęściej obsługiwanych obszarów należą dotacje:

  • ZUS
  • PARP
  • UP

 

Dotacje ZUS z EXPERA

 

DOTACJE ZUS – dlaczego warto?

Firma Expera specjalizuje się w pomocy w tworzeniu wniosków oraz w dostawie sprzętu związanego z poprawą bezpieczeństwa. Wszystko to w ramach dotacji prewencji wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wiadomo, że informacja o tym programie nie jest jeszcze mocno rozpowszechniona wśród Polskich Przedsiębiorców. A szkoda, ponieważ pod bardzo wieloma aspektami dotacje ZUS są wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem.

Pierwszym powodem, dla którego każdy właściciel firmy powinien rozważyć temat dotacji jest ich wysokość. W ramach dotacji można uzyskać 80% dofinansowania do kwoty 300.000 zł brutto.

     
     
     
     

UWAGA!

Ponadto jednoosobowa działalność gospodarcza również może wziąć udział
w programie
, co pozwala na znaczący skok jakościowy oraz rozwój biznesu.

Co więcej, po upływie trzech lat od zakończenia programu dotacji ZUS, przedmiot dofinansowania może zostać sprzedany przez Beneficjenta. Wynika z tego, że ta, nie da się ukryć, bardzo korzystna możliwość wyboru jest istotną przewagą nad dotacjami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w których bardzo często zobowiązania osób z nich korzystających sięgają dalekiej przyszłości. Kolejną przewagą dotacji ZUS jest brak konieczności tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań.

Dlatego też, te i wiele innych korzyści z programu dotacyjnego ZUS w większym przybliżeniu, będziemy informować na naszym firmowym blogu.

Dlaczego ZUS ma nam płacić?

Odpowiedź na to pytanie jest kluczem do zrozumienia sensu programu dofinansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przede wszystkim zawiera ono również informacje na co Beneficjent może, a na co nie może, wykorzystać środki.
Co więcej, przypomnijmy, że ZUS przeznacza środki finansowe dla firm na wdrożenie systemów wpływających bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa w firmie.
Dlatego też, jest to przemyślany i rozsądny ruch, ponieważ wykorzystane pieniądze na nowe inwestycje zmniejszają liczbę wypadków w pracy, które z kolei prowadziłyby do konieczność wypłat rent.

Dlatego też, poniższej przedstawiamy przykład z uproszczoną kalkulacją:

Pan Stefan rozpoczyna swoją pierwszą pracę w wieku 20 lat. W chwili zatrudnienia zostaje przeszkolony w zakresie obsługi maszyn w zakładzie pracy. Krótko po rozpoczęciu wypełniania swoich obowiązków Pan Stefan ulega wypadkowi, który powoduje jego kalectwem i niezdatnością do dalszej pracy.

Zakładając, że Pan Stefan będzie żył do 50. roku życia oraz, że otrzyma najniższy możliwy wymiar renty, koszty dla ZUS kształtują się następująco:

RENTA 1100 zł x 12 mc x 30 lat = 396 000 zł

Z powyższego przykładu można wnioskować, że program dotacji zusowskiej to korzyść dla obu stron. Co więcej, należy pamiętać, że motywacją ZUS jest realne zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadku na stanowisku pracy, w realnych firmach, z realnymi ludźmi i w realnych obiektach działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy dopełnić ważnych formalności i kroków w procesie wnioskowania, aby dostać się na listę firm, które zostaną przyjęte do programu. Ponadto, należy być świadomym, że środków jest mniej niż chętnych, co oznacza, że istnieją określone kryteria, według których liczona jest punktacja.

Dlaczego EXPERA?

Po pierwsze, głównym celem powstania naszej organizacji jest misja pomocy naszym Klientom
w zakresie:

  1. przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  2. obsługi tematu,
  3. dostarczenia technicznych rozwiązań pozwalających na realizację założeń dotacji.

Oznacza to, że towarzyszymy naszym Klientom od początku do końca całego procesu. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w dobieraniu technologii pozwalającej na poprawę bezpieczeństwa, zarówno dla mikroprzedsiębiorstw, jak również dla dużych zakładach produkcyjnych.

Po drugie, z biegiem lat nabierane przez nas doświadczenia i zdobyta wiedza, pozwalają na dogłębne zrozumienie zagrożeń jakie stoją przed każdym Przedsiębiorcą oraz pomagają w doborze optymalnych rozwiązań i skupieniu na tym co najważniejsze – interesie i bezpieczeństwie Klienta.

Jak działa EXPERA?

Kolejną korzyścią jaka płynie ze współpracy z naszą firmą z doświadczonym technologiem:

  1. Poznajemy biznes klienta.
  2. Sprawdzamy jakie są realne potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
  3. Przygotowujemy dokumentację.
  4. Proponujemy konkretne produkty.

Zapraszamy do kontaktu i stworzenia oferty wedle Państwa potrzeb i możliwości!