Opublikowano

Jakie są rodzaje stref zagrożenia wybuchem?

Strefy zagrożenia wybuchem

Problem określania strefy zagrożenia wybuchem oraz doboru wyposażenia jakie można w niej wykorzystywać to bardzo rozległy temat. Na początku musimy wyróżnić jakie strefy są wyznaczane zgodnie z Polskimi przepisami. Istnieją różne rodzaje stref zagrożenia wybuchem, które są określane na podstawie rodzaju i ilości substancji wybuchowych obecnych w danym obszarze. Warto zrozumieć te rodzaje, aby właściwie ocenić ryzyko i podjąć odpowiednie środki ostrożności.

Strefa 0

Strefa 0 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki gazów, par lub mgieł są obecne w ciągłym lub długotrwałym okresie lub występują często. Ryzyko wybuchu jest wysokie, dlatego też dostęp do tej strefy powinien być ograniczony do niezbędnych prac konserwacyjnych i naprawczych.

Strefa 1

Strefa 1 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki gazów, par lub mgieł są prawdopodobne w normalnych warunkach pracy. Ryzyko wybuchu jest tu niższe niż w strefie 0, ale nadal wymagane są specjalne środki ostrożności i odpowiednie wyposażenie.

Strefa 2

Strefa 2 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki gazów, par lub mgieł występują sporadycznie i tylko przez krótki okres czasu. Ryzyko wybuchu jest tu niższe niż w strefach 0 i 1, ale nadal wymagane są odpowiednie środki ostrożności i monitorowanie.

Strefa 20

Strefa 20 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki pyłów są obecne w ciągłym lub długotrwałym okresie lub występują często. Wybuch pyłu może być niebezpieczny i wymaga specjalistycznego wyposażenia oraz procedur bezpieczeństwa.

Strefa 21

Strefa 21 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki pyłów są prawdopodobne w normalnych warunkach pracy. Ryzyko wybuchu pyłu istnieje, dlatego też konieczne są środki ostrożności i odpowiednie wyposażenie.

Strefa 22

Strefa 22 to obszar, w którym wybuchowe atmosferyczne mieszanki pyłów występują sporadycznie i tylko przez krótki okres czasu. Ryzyko wybuchu pyłu jest niższe niż w strefach 20 i 21, ale nadal wymagane są odpowiednie środki ostrożności i monitorowanie.

wyposażenie ATEX
Symbol ATEX w “plastrze miodu” to oznaczenie produktów przystosowanych do stref zagrożenia wybuchem.

Przepisy dotyczące stref zagrożenia wybuchem w Polsce

W Polsce, regulacje dotyczące stref zagrożenia wybuchem są określone w Ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. W myśl tych przepisów, pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu w miejscach pracy oraz do zapewnienia odpowiedniego wyposażenia i szkolenia pracowników.

Wyposażenie do pracy w strefach zagrożenia wybuchem

W przypadku pracy w strefach zagrożenia wybuchem niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie, które spełnia odpowiednie normy i standardy bezpieczeństwa. Firma EXPERA jest liderem w dziedzinie dostarczania takiego wyposażenia na polskim rynku.

Nasza oferta obejmuje:

1. Instalacje odpylania

Instalacje odpylania są niezwykle istotne w strefach zagrożenia wybuchem, gdzie pyły mogą stanowić ryzyko wybuchu. Nasze instalacje odpylania są zgodne z normami ATEX i zapewniają skuteczną eliminację pyłów.

2. Instalacje wyciągowe

Instalacje wyciągowe pozwalają na usuwanie szkodliwych substancji gazowych lub par z obszaru zagrożonego wybuchem. Nasze instalacje wyciągowe są projektowane i montowane z dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa.

3. Oprawy oświetleniowe ATEX

Oprawy oświetleniowe ATEX są niezbędne w strefach zagrożenia wybuchem, aby zapewnić odpowiednie oświetlenie, które nie stwarza ryzyka wybuchu. Nasze oprawy oświetleniowe spełniają surowe normy ATEX i są dostosowane do pracy w trudnych warunkach.

4. Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe są kluczowym elementem w zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i wymiany powietrza w strefach zagrożenia wybuchem. Nasze wentylatory są certyfikowane i zapewniają bezpieczeństwo w przypadku obecności wybuchowych atmosfer.

Odpylacz ATEX
Nasza oferta zawiera profesjonalne systemy odpylania przystosowane do stref zagrożenia wybuchem.

Dostosowane rozwiązania dla klientów

W EXPERA rozumiemy, że każda firma może mieć unikalne potrzeby i warunki pracy. Dlatego też oferujemy dostosowane rozwiązania, które są projektowane indywidualnie dla każdego klienta. Nasza specjalistyczna wiedza i doświadczenie pozwalają nam dostarczać najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązania dla stref zagrożenia wybuchem.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo w strefach zagrożenia wybuchem to kwestia kluczowa, która wymaga ścisłego przestrzegania przepisów i stosowania odpowiedniego wyposażenia. Polskie przepisy regulujące tę kwestię są jasne i precyzyjne, a firma EXPERA oferuje szeroki zakres specjalistycznego wyposażenia dostosowanego do pracy w tych strefach. Jesteśmy gotowi pomóc naszym klientom w doborze najlepszych rozwiązań i zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscach pracy. Zapraszamy do współpracy z nami i dbania o bezpieczeństwo w swoim zakładzie.

Masz pytania zadzwoń 787 019 756