FILTR HYDRODYNAMICZNY ID110 wydajność 12000 m3/h

Opis

Filtr hydrodynamiczny ID110 to wyjątkowo wydajny system odpylania między innymi aluminium. Jest to bardzo popularna wersja z dostępnych modeli filtrów hydrodynamicznych. Jednostka filtracyjna może zostać ulokowana zarówno w pomieszczeniu hali produkcyjnej, jak również – co często ma miejsce – na zewnątrz. Urządzenie może łatwo zostać dostosowane do umiejscowienia poza halą poprzez wykorzystanie glikolu lub dodanie systemu ogrzewania wody. Ten system filtracji cechuje niezwykle tani koszt eksploatacji i niezawodność. Filtry hydrodynamiczne często są wykorzystywane do filtracji pyłów powstałych podczas obróbki metali w szczególności magnezu i aluminium.

Parametry techniczne:

  • Wydajność 9000 – 1200 m3/h
  • Spręż – 3050 Pa
  • Moc wentylatora – 11 kW

Korzyści

  • Wydajność: Emisja <= 10 mg/Nm3*
    *Pozostałe wartości emisji są dostępne na zamówienie.
  • Niewielkie koszty instalacji, obsługi i konserwacji
  • Wiele dostępów inspekcyjnych do filtra
  • Nie występuje ryzyko pożaru z uwagi na obecność wody

Filtr hydrodynamiczny Idrodust Compact® to pochłaniacz pyłu, oparów i gazów typu hydrodynamicznego, wykorzystujący efekt mikromieszania powietrza, które ma być poddane oczyszczaniu wodą.

Powietrze do oczyszczenia przedostaje się do filtra przed komorą rozprężną, co powoduje silne spowolnienie przepływu, sprzyjając wytrącaniu się gruboziarnistych cząstek zanieczyszczających; przepływ powietrza przemieszcza się następnie przez zwężkę Venturiego, ciągnąc część wody obecnej w filtrze. W zwężce Venturiego odbywa się proces wirowania, który pozwala na nawilżanie zanieczyszczonego powietrza i zatrzymywanie cząstek zanieczyszczających.  Czyste powietrze przed wylotem przemieszcza się przez odmgławiacz, osadzając na nim cząstki wody uwięzione w strumieniu powietrza. Nie zawiera części podatnych na zużycie ani zatkanie, co przekłada się na rzadszą konserwację.

Wersje

filtr hydrodynamiczny ID110

Filtr hydrodynamiczny ID110 IDRODUST COMPACT® z odszlamiaczem

Filtr hydrodynamiczny IDRODUST COMPACT® z odszlamiaczem ma podobne działanie do wersji standardowej, różni się natomiast automatycznym spustem szlamu z osadnika. Osadzony na dnie zbiornika pył/szlam są zbierane przez zgarniaki i transportowane mechanicznie do otworu wylotowego w celu usunięcia. Odszlamiacz zapobiega przestojom maszyny spowodowanym odprowadzaniem szlamu, znacznie ograniczając koszty operacyjne.


filtr hydrodynamiczny ID110

Filtr hydrodynamiczny ID110 IDRODUST COMPACT® – HFiltration z ejektorem ssawnym

System ejektora ssawnego zbudowany jest z 250 l cysterny na wodę przyłączonej do zbiornika filtra IDRODUST COMPACT®. Cysterna wyposażona jest w pompę, która wtłacza płyn w sztywną rurę z PCV do dysz umieszczonych w rurce Venturiego. Strumień powietrza do oczyszczenia jest w ten sposób wstępnie oczyszczony przed wejściem do filtra. Zbiornik wyposażony jest w wyłącznik poziomu wody w celu ochrony pompy, który wyłącza silnik, jeśli poziom wody w cysternie spadnie poniżej bezpiecznego progu.

Więcej informacji o filtrach hydrodynamicznych:  Przeczytaj nasz BLOG