Opublikowano

Odpylacze wodne – filtry hydrodynamiczne

Odpylanie wodne

Technologia odpylaczy mokrych może być najbardziej odpowiednia dla firm zajmujących się obróbką arkuszy blach.

Tak zwane filtry hydrodynamiczne w rzeczywistości są w stanie usunąć cząsteczki pyłu rozproszone w powietrzu, a w konsekwencji uczynić je zdrowszym i niemal wyeliminować ryzyko zanieczyszczenia produktów. Odpylanie wodne ponadto jest idealnym sposobem na zabezpieczenie procesu obróbki aluminium.

Filtry hydrodynamiczne, lub z technologią mokrą, są specyficznymi systemami oczyszczania zaprojektowanymi do wychwytywania i usuwania stałych i ciekłych cząstek obecnych w przepływie powietrza poprzez zastosowanie cieczy. Po wychwyceniu, cząstki te zostaną przetworzone i unieszkodliwione. Stosowana ciecz może być rozpylona lub w postaci zasłony na ściankach umieszczonych wzdłuż ścieżki, którą musi podążać strumień gazowy.

filtracja pyłów - odpylanie wodne
Operator kontrolujący prace wypalanki plazmowej

Jak działa odpylacz mokry?

W filtrach hydrodynamicznych zanieczyszczone powietrze dostaje się do filtra i napotyka komorę rozprężną, która spowalnia przepływ i jednocześnie sprzyja wytrącaniu się grubych cząstek. Następnie przepływ przechodzi przez gardziel zwężki Venturiego wciągając część wody znajdującej się w filtrze. Tutaj następuje proces wirowania, który nawilża powietrze, a w konsekwencji zatrzymuje cząstki zanieczyszczeń.

Przed ponownym wprowadzeniem do atmosfery, czyste powietrze przechodzi przez specjalny separator kropel, w którym osadzają się resztki wody uwięzionej w przepływie.

Taki mechanizm działania instalacji pozwoli na usunięcie zanieczyszczeń, a w efekcie na uzyskanie czystego i zdrowego powietrza.

Technologia odpylaczy mokrych jest szczególnie przydatna w środowiskach, w których występuje niebezpieczny i agresywny pył, ponieważ możliwe jest zastosowanie odczynników kwasowych lub zasadowych w celu neutralizacji szkodliwych składników. Z tych powodów, ten specyficzny rodzaj filtra hydrodynamicznego jest odpowiedni do instalacji w przedsiębiorstwach, które zajmują się polerowaniem i satynowaniem blach.

Odpylanie wodne to bardzo ekonomice rozwiązanie. Dodatkowo produkt ten może zostać sfinansowany w ramach dotacji w ramach programu prewencji wypadkowej organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zajmujemy się prowadzeniem obsługi dotacji polegającej zarówno na opracowaniu wniosku z załącznikami jak i pomocy w doborze elementów wyposażenia. Dotacja pozwala na finansowanie nawet 90% wartości inwestycji.