Opublikowano

Filtry hydrodynamiczne – o zaletach filtracji wodą.

odpylacze mokre

Jednym z ciekawszych zagadnień związanych z nowoczesnymi systemami filtracji powietrza są tzw. odpylacze mokre. Urządzenia te wykorzystują wodę jako podstawowe medium filtracyjne. Jest to innowacyjne podejście w stosunku do tradycyjnych suchych systemów odpylania. 

Na jakiej zasadzie działają filtry hydrodynamiczne?

Urządzenia z serii IDRODUST COMPACT ( ID) to jedno z najpopularniejszych rozwiązań wdrażanych u naszych klientów. Zanieczyszczone powietrze dostaje się do wody przez specjalnie wyprofilowane kanały wewnątrz urządzenia. Układ działa podobnie jak cyklon, zanieczyszczenia wytrącają się w wodzie, w ruchu wirowym, z bardzo dużą skutecznością – 5ppm. Urządzenie nie wymaga stosowania wymiennych filtrów. Uzupełnia się wyłącznie wodę, a zanieczyszczenia wytrącają się w szlamowniku. Mogą być usuwanie ręcznie lub automatycznie. Główną zaletą jest możliwość wychwytu – oprócz pyłów – także większości gazów rozpuszczalnych w wodzie. Co wpływa bezpośrednio na poprawę warunków środowiskowych – także przy emisji gazów organicznych.

Woda jako medium filtracji –  najniższe koszty eksploatacji !!!

Niewątpliwą zaletą stosowania filtrów hydrodynamicznych jest ich bardzo niski koszt eksploatacji oraz prostota obsługi, która sprowadza się do uzupełniania wody i okresowego usuwania szlamu. Największą zaletą jest bezpieczeństwo filtracji – brak możliwości pożaru i wybuchu – co jest główną bolączką filtrów suchych. Urządzenie może być obsługiwane ręcznie lub autom automatycznie, co czyni go elastycznym w różnych warunkach miejscowych. Czynności automatyczne mogą być obsługiwane przez dozownik pływakowy dla wody i wygarniacz szlamu dla zanieczyszczeń stałych.

Odpylacz wodny

Filtracja pyłów i gazów

Odpylacze mokre IDRODUST COMPACT stosowane są zarówno do filtracji pyłów jak również do wychwytu gazów rozpuszczalnych w wodzie. Oznacza to, że możliwości wykorzystania tego typu urządzenia są większe niż standardowych suchych filtrów. Aby zwiększyć sprawność filtracji z emisją < 5 mg/Nm3 możliwe jest zastosowanie dodatkowego filtra HEPA.

Filtr wodny jako zabezpieczenie przed pożarem i wybuchem

Bardzo ważnym aspektem przy doborze systemu odpylania jest bezpieczeństwo. Pod tym względem filtr hydrodynamiczny zapewnia użytkownikom wiele wymiernych korzyści. Po pierwsze, stanowi on doskonały “magazyn pyłów”. Trzecią zaletą natomiast jest uniwersalność dotycząca rodzaju filtrowanych pyłów – filtruje wszystkie rodzaje pyłów – od drobnych po grube. Jest to ciekawa alternatywa dla suchych pyłów w wykonaniu przeciwwybuchowym. Pył zawieszony w wodzie jest bezpieczny dla pracowników, dzięki całkowitej eliminacji dostępu do dróg oddechowych człowieka.

Lokalizacja filtra w hali czy na zewnątrz?

W odróżnieniu od klasycznych filtrów suchych odpylacze mokre są relatywnie większe, co oznacza że wymagają poświęcenia większej przestrzeni. Oczywiście są realizacje z montażem urządzenia na hali produkcyjnej, jednakże z moich doświadczeń wynika, że coraz częściej urządzenia te są instalowane na zewnątrz. Wariant ten pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń w halach produkcyjnych. W tym miejscu pojawia się w głowie pytanie: jak może pracować filtr hydrodynamiczny zimą? Nasze urządzenie posiada system przeciw zamarzaniu wody składający się z zintegrowanej grzałki  oraz termostatu. System ten utrzymuje dodatnią temperaturę wody wewnątrz zbiornika.

Filtr wodny
Przykład naszej realizacji – montaż poza halą produkcyjną.

Szlamownik

Rozwiązanie to jest stosowane przy intensywnej produkcji i wytwarzanej dużej ilości pyłów – użycie podajnika szlamowego znacznie ułatwia eksploatację urządzenia. Pył jest automatycznie usuwany z urządzenia.

Odpylacz mokry
Przykład urządzenia wyposażonego w szlamownik

Pompa VENTURI

Kolejną dodatkową opcją jaką można doposażyć filtr hydrodynamiczny jest pompa VENTURI.  Dla zwiększenia skuteczności filtracji frakcji gazowych, urządzenie wyposaża się w pompę VENTURI, która przez precyzyjne rozpylenie wody dodatkowo zwiększa powierzchnię filtrującą. Pozwala ona rozpylać część wody w górnej części odpylacza obok miejsca wchodzenia zanieczyszczonego powietrza do urządzenia. Rozwiązanie to jest dedykowane przede wszystkim w sytuacji, gdy zanieczyszczeniem jest gaz rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie pompy VENTURI przyspiesza przenikanie się gazów z wodą.

Odpylanie mokre
Pompa VENTURI – przykład realizacji

Najczęstsze zastosowania filtrów hydrodynamicznych

Odpylacze mokre cechują się bardzo rozległym zakresem zastosowań w przemyśle. Poniżej przykłady najczęstszych  zastosowań:

 • układy przepływu gazów rozpuszczalnych w wodzie
 • obróbka stali
 • obróbka aluminium i cynku
 • procesy szlifierskie
 • filtracja frakcji pyłów zawierających iskry
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • obróbka mechaniczna na obrabiarkach
 • przetwórstwo odpadów
 • produkcja żywności
 • produkcja farmaceutyczna
 • obróbka polerska
 • piaskowanie
 • miejscowe zapylenie

Filtr IC – już ponad 200 realizacji na terenie Polski.

Podsumowując, filtry hydrodynamiczne posiadają wiele zastosowań. Przytoczone powyżej zalety, sprawiają, że znacząco rośnie sprzedaż filtrów hydrodynamicznych.

Zapraszamy do kontaktu:

TEL: 787 019 756

EMAIL: [email protected]

filtracja powietrza