Opublikowano

Odpylacze PC – wszechstronny system filtracji powietrza

Odpylacze

Pośród wielu metod filtracji pyłów z powietrza najbardziej rozpowszechnione są  odpylacze suche. W tym artykule pragnę przedstawić wyjątkowo szerokie spektrum zastosowań naszej linii systemów filtracji powietrza Pulsatron Compact ( PC). Rozwiązania te występują w wielu wariantach, co pozwala na dopasowanie ich  do indywidualnych potrzeb procesu produkcyjnego.

Zasada działania odpylacza PC

Kompaktowy system odpylaczy PC pozwala na odbiór dużych ilości pyłu o najróżniejszej wielkości.  Powietrze z zanieczyszczeniami dostaje się do wnętrza kabiny filtracyjnej. Następuje  separacja pyłów na filtrach powietrza, a w dalszej kolejności pył jest wyciągany na zewnątrz urządzenia. Standardowo zebrany w procesie filtracji pył zostaje usunięty z urządzenia poprzez opróżnienie zbiornika znajdującego się poniżej kabiny filtracyjnej. Drugą możliwością jest zastosowanie dedykowanego systemu transportu pyłu. Warto zaznaczyć iż w tym systemie wentylator zawsze znajduje się w strefie oczyszczonego powietrza, co wpływa korzystnie na jego eksploatacje jak również na poprawę bezpieczeństwa.

odpylacze
Schemat działania odpylacza PC

System filtracji

W zależności od potrzeb stosowane są różne rodzaje wkładów filtrów partonowych ( CARTRIDGES). Odpylacze PC wyposażone są w automatyczny system odmuchiwania filtrów. Rozwiązanie to zapewnia dużą żywotnością wkładów filtracyjnych. Dobór typu filtrów partonowych, a także ich powierzchnia zależą od specyfiki i ilości odbieranego pyłu.

Rozdzielnica sterująca

Każdy z modeli PULASTRON COMPACT posiada możliwość dostarczenia dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej. Poza podstawową wersją zawierającą włącznik główny, wyłącznik awaryjny,  sygnalizacje świetlną pracy, dostępne są wersje wyposażone w falownik. Zastosowanie falownika ma na celu zmniejszenie wydajności wentylatora, a także poboru prądu w sytuacji,  gdy praca urządzenia na pełnej mocy nie jest konieczna.

Magazynowanie pyłu

Automatyczny system odmuchiwania filtrów w optymalnych okresach czasu dokonuje przedmuchu filtrów patronowych. Oderwany od filtrów pył następnie opada w kabinie filtracyjnej. Istnieją dwa warianty sposobu opróżnienia pyłu:

 • Zbiornik PC – najczęściej stosowane rozwiązanie, pod urządzeniem znajduje się zbiornik na kołach.
 • System transportu rotacyjny – pozwala na przesył pyłu poza urządzenie np. do większego zbiorczego zbiornika.
Odpylacze
Przykład realizacji odpylacza z powiększonym zbiornikiem – 115 litrów.

Listwa LED – informacja o stanie filtrów

Wyjątkowym udogodnieniem jest zastosowanie sygnalizacyjnej listwy LED. Umieszczona na obudowie odpylacza listwa mieni się trzema kolorami w zależności od stopnia zabrudzenia filtra:

 • Kolor zielony – wskazuje prawidłową pracę urządzenia
 • Kolor żółty – świadczy o tym że filtr patronowy jest do wymiany
 • Kolor czerwony – sygnalizuje awarię

Zastosowanie tego rozwiązania jest bardzo dużym udogodnieniem dla osób zajmujących się utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie.

Odpylacz

Separator cyklonowy

Aby zwiększyć wydajność odbioru pyłów i aby jeszcze bardziej poprawić żywotność filtrów stosuje się separatory cyklonowe. Separator umieszcza się przed odpylaczem PC .

odpylanie
Schemat działania separatora cyklonowego.

Separator iskier

Podczas obróbki wielu rodzajów stopów metali mogą powstawać iskry. Aby zapewnić bezpieczeństwo odpylacza rekomendujemy zastosowanie separatora iskier. Pozwala on na wychwyt gorących cząstek i zebranie ich w osobnym zbiorniku. Poniżej film pokazujący zastosowanie naszego rozwiązania:

Pulsatron MINI

Klasyczna seria odpylaczy Pulsatron Compact obejmuje rozwiązania o wydajności powyżej 1500 m3/h. Aby zapewnić odbiór pyłów przy mniejszych wydajnościach opracowano linię odpylaczy Pulsatron Compact MINI.  Rozwiązanie to idealnie wpasowuje się jako indywidualny system filtracji np. piaskarek lub jako niezawodny odciąg do stanowisk szlifiersko-spawalniczych. Linia MINI dysponuje innymi udogodnieniami typowymi dla pozostałych wersji odpylaczy PC.

Odpylacz do piaskarki
Przykład wykorzystania PC MINI do odciągu pyłów z paskarki.

Odpylacze PC ATEX

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest dostosowanie instalacji odpylania do wymogów bezpieczeństwa w zakresie pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Seria PC ATEX jest w 100% w wykonaniu przeciwwybuchowym.. Jako dostawca rozwiązań EXPERA dostarcza zarówno jednostkę filtracyjną jak i pozostałe elementy instalacji oraz wymaganą przepisami BHP i PPOŻ dokumentację.

W naszej ofercie posiadamy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia instalacji przed wybuchem.

odpylacz przeciwwybuchowy
Przykład instalacji z odpylaczem przeciwwybuchowym oraz klapą przeciwwybuchową.

Najczęściej spotykane zastosowania odpylaczy PC

Na wstępie tego artykułu wspominałem o szerokim zakresie zastosowania serii PC. Odpylacze te najczęściej wykorzystywane są do filtracji pyłów powstałych w procesach:

 • szlifowania stali
 • szlifowania aluminium, magnezu ( wersja ATEX)
 • spawanie
 • produkcja farmaceutyczna
 • obróbka tworzyw sztucznych
 • piaskowanie
 • gratowanie
 • odpowietrzanie silosów
 • odpylanie pyłów cementu
 • cięcie marmuru
 • wycinani plazmowe
 • obróbka chemiczna
 • oraz wielu innych

Możliwość zdalnego monitoringu

Dodatkową korzyścią jest możliwość podpięcia wszystkich  urządzeń serii  Pulsatron Compact pod system zdalnego monitoringu. System działa on-line co oznacza, że wszystkie parametry pracy filtra można obserwować w czasie rzeczywistym oraz istnieje możliwość przeglądania historii pracy urządzenia. Poniżej prezentacja systemu:

 

Jak dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb?

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami z zakresu systemów filtracji powierza oraz do kontaktu:

TEL:  787 019 756

EMAIL: [email protected]