Opublikowano

Koszty wypadków przy pracy: wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce

wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy stanowią jedno z najgorszych możliwych zdarzeń jakich można doświadczyć w związku z pracą. Problem ten dotyczy w szczególności branży związanych z profilem produkcyjnym. Mnogość czynników powodujących wypadek i ich specyfika, w zależności od zastosowanej technologii, stanowi temat na osobny artykuł. W tym opracowaniu pragnę przybliżyć definicje wypadku, jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa oraz przedstawię sposób, w jaki można uzyskać dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa na stanowiskach o istotnym ryzyku zawodowym.

Czym są wypadki przy pracy i jakie powodują konsekwencje?

Na wstępie należy wyjaśnić czym, zgodnie z przepisami prawa, jest wypadek przy pracy. Omówimy również podstawowe kwestie związane z zadaniami służby BHP. Niestety często spotykam się z niedostateczną wiedzą w tym zakresie zarówno osób pracujących na stanowiskach pracy, jak również osób które są ich przełożonymi. Tematyka ta, mimo że jest kluczowa dla zdrowia i życia wszystkich osób pracujących w firmie, często jest traktowana po macoszemu. Najciekawsze jest to, że BHP może przynieść wymierne korzyści dla procesów w przedsiębiorstwie. Najpierw jednak powiedzmy sobie o konsekwencjach wypadków.

Definicja wypadku

Wypadek przy pracy to:

 • zdarzenie nagłe,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • spowodowane przyczyną zewnętrzną,
 • mające związek z pracą.

Jeżeli choć jeden z tych warunków nie został spełniony nie mówimy o wypadku o pracy.

Konsekwencje wypadków przy pracy

Poza konsekwencjami dla poszkodowanego pracownika, z problemami musi liczyć się pracodawca. Wypadki przy pracy generują różnego rodzaju koszty, które mają istotny wpływ na przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce. Jednym z najważniejszych aspektów są koszty wymierne związane                  z wypadkami przy pracy. Pracodawca musi pokrywać koszty leczenia, rehabilitacji oraz ewentualnych rent i zasiłków dla poszkodowanych pracowników. Finansowe obciążenie dla przedsiębiorstwa może być znaczne, zwłaszcza gdy wypadki są poważne i długotrwałe.

wypadki przy pracy

Dodatkowo, wypadki przy pracy powodują przerwy w pracy i opóźnienia w realizacji zadań produkcyjnych. Absencja pracowników w wyniku wypadków prowadzi do spadku efektywności produkcji oraz zwiększa koszty związane z utrzymaniem pełnego zatrudnienia. Często konieczne staje się również zatrudnienie tymczasowych pracowników, co generuje dodatkowe koszty rotacji personelu.

Podniesienie składek ZUS

Warto również zauważyć, że wypadki przy pracy mają wpływ na wzrost składki ZUS z tytułu składek wypadkowych. Pracodawcy płacą wyższe składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z ryzykiem wypadków przy pracy. Ten dodatkowy koszt może znacząco obciążyć budżet przedsiębiorstwa.

Koszty uszkodzenia urządzeń

Kolejnym aspektem są koszty związane z ryzykiem uszkadzania urządzeń. Wypadki przy pracy często powodują uszkodzenia maszyn i narzędzi używanych w procesie produkcji. Koszty naprawy lub zakupu nowych urządzeń mogą znacząco wpływać na budżet przedsiębiorstwa. Problem ten jest tym bardziej odczuwalny, gdy zniszczone lub uszkodzone urządzenia nie mogą zostać szybko zastąpione.

Opóźnienia w dostawach do klientów

Ponadto, przerwy w produkcji związane z naprawami mogą prowadzić do strat finansowych z tytułu opóźnionych dostaw lub utraty klientów. Zaufanie jest kluczowe w prowadzeniu jakiegokolwiek biznesu. Problem w tym, że konkurencja nie śpi i niestety poważny wypadek przy pracy może zaprzepaścić wysiłek kilku lat budowania wizerunku firmy.

Odpowiedzialność karna przy wypadku przy pracy

Odpowiedzialność karna pracodawcy jest kolejnym aspektem, który wiąże się z kosztami wypadku przy pracy. Jeśli stwierdzono zaniedbania lub naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przedsiębiorstwo może ponieść odpowiedzialność karną. Kary finansowe nakładane na przedsiębiorstwo mogą znacznie obciążyć budżet i wpływać na jego rentowność.

wypadki przy pracy

Koszty niewymierne dla przedsiębiorstwa

Należy również zwrócić uwagę na koszty niewymierne związane z wypadkami przy pracy. Wypadki wpływają na atmosferę pracy i morale pracowników. Obawy i stres związane z wypadkami mogą negatywnie wpływać na produktywność pracowników. Ponadto, wypadki mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Reputacja przedsiębiorstwa wymaga lat pracy, a niestety wieści o negatywnych wydarzeniach roznoszą się bardzo szybko. Żyjemy w czasach gdy wciąż brakuje na rynku wartościowych osób do pracy, co powoduje że pracodawcy muszą rywalizować o specjalistów. Kandydaci do pracy również korzystają z równego rodzaju portalów internetowych i czytają opinie jakie są na niej publikowane.

Jak poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy gdy brak środków na inwestycję?

Problem zagrożenia wypadkami przy pracy można rozwiązywać na wielu poziomach – zarówno w zakresie stosowanej technologi, organizacji pracy, czy też technicznych środków ochrony pracy.  O ile pierwsze dwie kategorie nie wiążą się ze znacznymi kosztami, zakup technicznych środków ochrony pracy może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych. Często zdarza się że pracownicy służby BHP zgłaszają pracodawcy uwagi dotyczące możliwej poprawy warunków pracy, ale z powodu braku środków decyzja o ich zakupie jest wiecznie odraczana. Taki stan rzeczy jest bardzo frustrujący dla osób których praca polega na diagnozowaniu zagrożeń i proponowaniu metod ich rozwiązania.

Istnieje jednak rozwiązanie: zakup środków technicznych w ramach programu prewencji wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego ZUS miałby inwestować swoje środki finansowe w pomoc przedsiębiorstwom w poprawie bezpieczeństwa pracy? Wymierną korzyścią niwelowania przez ZUS ryzyka wypadków przy pracy jest zmniejszenie “kosztów stałych”  wynikających z konieczności płacenia rent powypadkowych oraz innych świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Dla ZUSu bardziej opłacalne jest przekazanie przedsiębiorstwu 300.000 zł na inwestycje, niż płacić kilka lat rentę dla inwalidy.

Jak więc uzyskać środki z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie dotacji ZUS. Profesjonalnie prowadzimy tematy dotacji zarówno w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z BHP jak również pomagamy dobrać techniczne środki – przedmioty które może objąć dofinansowanie ZUS. Nasza usługa obejmuje dogłębne poznanie specyfiki procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie klienta, dokładne sprawdzenie obecnego stanu dokumentacji BHP w przedsiębiorstwie klienta oraz pełną obsługę dokumentacji związanej z wnioskiem na każdym etapie realizacji – w tym również obsłudze związanej z rozliczeniem inwestycji.

Zakres możliwości jest bardzo obszerny. Jako firma, która podchodzi holistycznie do diagnozowania problemów i dostarczania rozwiązań z zakresu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, możemy zaoferować w najlepszych cenach profesjonalne wyposażenie między innymi:

 • Systemy odpylania
 • Stoły spawalnicze z automatyczną regulacją wysokości
 • Kabiny dźwiękochłonne
 • Systemy filtracji mgły olejowej
 • Stoły szlifierskie
 • Osłony przed promieniowaniem optycznym
 • Systemy detekcji gazów
 • Wózki magazynowe
 • Żurawie
 • Suwnice
 • Osłony do maszyn
 • Instalacje wentylacji ogólnej
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Środki związane z pracami na wysokościach
 • oraz wiele innych rozwiązań technicznych

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem w zakresie znalezienia najlepszych metod unikania ryzyka wypadków przy pracy zarówno w zakresie rozwiązań technicznych, jak również usługi prowadzenia obsługi dotacji ZUS.

TEL:  787 019 756

Email: [email protected]

Dotacje ZUS