Opublikowano

Filtracja Lotnych Związków Organicznych poprzez węgiel aktywny

Filtracja węglem aktywnym

W dzisiejszych czasach ochrona jakości powietrza stała się niezwykle ważnym zagadnieniem dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jednym z głównych czynników zanieczyszczenia powietrza są lotne związki organiczne. (LZO) to substancje chemiczne, które emitowane są do atmosfery jako opary lub gazy, pochodzące głównie z przemysłu, pojazdów mechanicznych i procesów chemicznych. Ich obecność w powietrzu może prowadzić do szeregu negatywnych skutków, takich jak pogorszenie jakości życia, problemy zdrowotne oraz degradacja środowiska.Jedną z najczęściej stosowanych metod  jest  filtracja węglem aktywnym. W tym krótkim opracowaniu przedstawimy korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania

Problem filtracji powietrza – lotne związki organiczne (LZO)

Lotne związki organiczne (LZO) to substancje chemiczne, które są lotne w temperaturze pokojowej i wydzielają się do powietrza w postaci oparów lub gazów. Wśród LZO znajdują się różnorodne związki, takie jak benzen, toluen, formaldehyd, chloroform i wiele innych. Wiele z tych substancji jest toksycznych, rakotwórczych lub wywołuje inne negatywne efekty zdrowotne. Emisja LZO do atmosfery ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt oraz ekosystemy. Więcej informacji o rodzajach lotnych związków organicznych – przeczytaj artykuł.

Co to jest węgiel aktywny?

Węgiel aktywny jest specjalnie przetworzonym rodzajem węgla, który charakteryzuje się dużą porowatością i dużą zdolnością do adsorpcji substancji chemicznych. Jest to materiał o bardzo dużym powierzchniowo-objętościowym stosunku, co oznacza, że posiada ogromną ilość mikroporów, które mogą wiązać cząsteczki LZO. Dzięki swojej unikalnej strukturze, węgiel aktywny może adsorbować szeroki zakres zanieczyszczeń, w tym LZO, z powietrza i wody.

Filtracja Lotnych Związków Organicznych poprzez węgiel aktywny

Filtracja węglem aktywnym to skuteczna metoda oczyszczania powietrza z tych substancji. Proces ten polega na przepuszczeniu zanieczyszczonego powietrza przez warstwę węgla aktywnego, która zatrzymuje LZO na swojej powierzchni. Istnieje wiele różnych technik filtracji LZO za pomocą węgla aktywnego, takich jak:

 • Adsorpcja: Węgiel aktywny adsorbuje cząsteczki LZO na swojej powierzchni. Proces ten polega na przyciąganiu cząsteczek do mikroporów węgla, gdzie zostają zatrzymane.
 • Fizyczna absorpcja: Węgiel aktywny może również absorbować cząsteczki LZO w swojej strukturze wewnętrznej, co prowadzi do długotrwałego wiązania tych substancji.
 • Kataliza: Węgiel aktywny może również działać jako katalizator, przekształcając niektóre LZO w mniej toksyczne substancje.

Filtracja LZO

Filtracja LZO przy użyciu węgla aktywnego znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak:

 • Przemysł chemiczny – węgiel aktywny jest wykorzystywany do oczyszczania spalin i emisji przemysłowych, co pomaga w redukcji ilości LZO emitowanych do atmosfery.
 • Samochody i pojazdy mechaniczne -węgiel aktywny jest stosowany w filtrach powietrza w pojazdach, aby zatrzymać LZO pochodzące z silników spalinowych.
 • Lakiernictwo – służy jako najczęściej stosowane medium filtracji powietrza emitowanego przez kabiny lakiernicze.
 • Przemysł spożywczy – jako medium filtracji niebezpiecznych związków powstałych w procesach przetwórczych.
 • Rolnictwo – do wychwytu substancji emitowanych np. przez hodowlę zwierząt w fermach.
 • Spawalnictwo – jako dodatkowy wkład do systemów filtracji pyłów i oparów spawalniczych.
 • Filtracja mgieł olejowych – jako dodatkowe medium filtracji.
 • Ochrona indywidualna – jako wkład do masek ochronnych.
 • Oraz w wielu innych segmentach przemysłu.

PC CARB – kompaktowy system filtracji powietrza

Filtracja węglem aktywnym w różnych segmentach przemysłu wymaga zastosowania sprawdzonego i ekonomicznego w eksploatacji rozwiązania jakim jest system filtracji PC CARB. Linia ta zawiera zarówno rozwiązania pozwalające do podłączenia urządzenia do już istniejących systemów filtracji, jak również zawiera katalog filtrów z wbudowanym dedykowanym wentylatorem, który zapewnia sprawny przepływ powietrza.

filtracja węglem aktywnym

Linia PC CARB posiada dodatkowo:

 • system sterowania – również w wersji z falownikiem
 • system sygnalizacji LED – informujący o nasyceniu wkładów
 • tłumiki akustyczne – gwarantujące cichą pracę urządzenia

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu systemów filtracji powietrza. Możemy zaprojektować i dostarczyć system dopasowany do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Filtracja lotnych związków organicznych (LZO) przy użyciu węgla aktywnego jest skutecznym sposobem oczyszczania powietrza i wody. Węgiel aktywny działa poprzez adsorpcję i absorpcję LZO, co pozwala na usunięcie tych substancji z otoczenia. Jego szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, transport czy gospodarstwa domowe, potwierdza jego skuteczność i popularność jako narzędzia filtrującego. Filtracja węglem aktywnym jest nie tylko istotnym krokiem w ochronie zdrowia ludzi i środowiska, ale również przyczynia się do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. Dlatego warto rozważyć zastosowanie węgla aktywnego w systemach filtracji, aby zapewnić czyste powietrze dla naszej przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu:

TEL: 787 019 756

EMAIL: [email protected]

EXPERA