Opublikowano

CASE STUDY – ZUS dotacja BHP

ZUS dotacja BHP

Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo w procesach produkcyjnych. Oferujemy również pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu prewencji wypadkowej. W tym krótkim artykule opiszemy przykład realizacji naszej usługi – DOTACJI ZUS POD KLUCZ – usługi pomagającej uzyskać środki ZUS dotacja BHP. Skupimy się na przykładzie dostarczenia systemu filtracji powietrza.

Temat – dostarczenie systemu filtracji powietrza

U jednego z naszych klientów stwierdzono istotne przekroczenia NDS (najwyższego dopuszczalnego stężenia) mgieł olejowych. Poziom stężeń przy 5 maszynach kształtował się następująco:

  • Venus 350   1,11 krotności NDS ( przekroczenie )
  • Venus 350  1,05 krotności NDS ( przekroczenie )
  • Domena CKZ  1,33 krotności NDS ( przekroczenie )
  • TAE-35N   1,38 krotności NDS ( przekroczenie )
  • Venus 350   < 0,14 krotności NDS  Pozytywny wynik dzięki zastosowaniu wcześniej zakupionego filtra CLEAN MIST.

Klient, świadomy potrzeby inwestycji w zakup czterech filtrów do pozostałych urządzeń, zdecydował się na skorzystanie z opcji dofinansowania. Skontaktował się z nami w celu zlecenia usługi przygotowania dokumentacji związanej z tym programem.

Filtr do mgieł olejowych CM 500
Filtry odśrodkowe do mgieł olejowych są idealnym rozwiązaniem w sytuacji gdy chłodziwem jest emulsja mieszana z wodą.

Na początku

Pierwszym etapem realizacji naszej usługi było omówienie wszystkich możliwych problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Analiza obejmowała zarówno techniczne aspekty procesu produkcyjnego, jak również kwestie związane z dokumentacją związaną z zdarzeniami wypadkowymi oraz potencjalnie wypadkowymi. Następnie określiliśmy osoby, które zostaną objęte dofinansowaniem, czyli te, których bezpieczeństwo wzrośnie dzięki zastosowaniu tego rozwiązania.

Dobór środków technicznych

Po dokładnym określeniu potrzeb klienta, proponujemy rozwiązania techniczne, które są skuteczne i dostosowane do wymogów krajowych przepisów. Szczególnie istotne jest, aby sprzęt w firmie spełniał wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W EXPERA proponujemy tylko sprawdzone rozwiązania posiadające wszystkie niezbędne deklaracje zgodności z normami.

W tym przypadku dobór rozwiązań trwał krótko, ponieważ klient znał nasz produkt i posiadał realny dowód jego skuteczności – wyniki pomiarów środowiska pracy opracowane przez niezależne akredytowane laboratorium. Filtry odśrodkowe do mgły olejowej występują w kilku wersjach o różnej wydajności. Po otrzymaniu rozpiski urządzeń, dobieramy zarówno filtry, jak i wszystkie pozostałe elementy przyłączeniowe.

Przygotowanie oferty wyposażenia i dokumentów inwestycyjnych

Następnie przystąpiliśmy do opracowania oferty, która spełnia wymogi regulaminu ZUS dotacja BHP. Opis oferty zawierał elementy związane z wizualizacją, parametrami technicznymi, ceną wyrażoną w złotych brutto, informacje o warunkach gwarancji i serwisu, itp. Dodatkowo, zgodnie z regulaminem konkursu, opracowaliśmy projekt instalacji, listę materiałową elementów instalacji oraz kosztorys montażowy. Po opracowaniu dokumentów inwestycyjnych przyszedł czas na kwestie związane z oceną ryzyka zawodowego.

Ocena Ryzyka Zawodowego – przedstawienie dowodów słuszności projektu

Następnym etapem było sporządzenie oceny ryzyka zawodowego. Dokument ten opisał stanowisko pracy pod kątem możliwych zagrożeń i ocenił ich prawdopodobieństwo. Opracowanie zawierało realny opis stanowiska pracy wraz z dowodami, takimi jak wyniki pomiarów środowiska pracy oraz rejestr zdarzeń wypadkowych.

Formularz wniosku

Po przygotowaniu oceny ryzyka zawodowego oraz oferty wraz z załącznikami, przystąpiliśmy do uzupełnienia formularza wniosku dla klienta. Podaliśmy dane dotyczące stanowisk pracy objętych dotacją oraz przedstawiliśmy oczekiwane rezultaty po przeprowadzeniu inwestycji. Wypełniliśmy wszystkie wymagane załączniki zgodnie z wytycznymi ZUS i przygotowaliśmy instrukcje złożenia dokumentów dla klienta.

Obsługa po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku klient otrzymał kilka pytań od ZUS, które zwykle są standardowe i służą upewnieniu się, że wszystkie kwestie formalne są kompletne. Wymagają czasem doprecyzowania informacji. Klient odpowiedział na pytania, a wniosek został przyjęty na główną listę. Po podpisaniu umowy z ZUS, rozpoczął się etap dostawy rozwiązania technicznego – systemu filtracji mgły olejowej.

ZUS dotacja BHP
Filtr CLEAN MIST zamontowany na obrabiarce CNC.

Wyniki pomiarów środowiska pracy

Jednym z wymogów rozliczenia z ZUS jest przedstawienie wyników pomiarów środowiska pracy oraz oceny ryzyka zawodowego po zakończeniu inwestycji. Zgodnie z naszymi prognozami zaproponowane rozwiązanie okazało się skuteczne. Nowe wyniki kształtowały się następująco:

  • Venus 350   < 0,6 krotności NDS  ( pozytywny wynik –  bardzo niskie stężenie )
  • Venus 350  0,13 krotności NDS ( pozytywny wynik –  bardzo niskie stężenie )
  • Domena CKZ  <0,16 krotności NDS ( pozytywny wynik –  bardzo niskie stężenie )
  • TAE-35N   0,17 krotności NDS ( pozytywny wynik –  bardzo niskie stężenie )
  • Venus 350   < 0,6 krotności NDS ( pozytywny wynik –  bardzo niskie stężenie )

EXPERA – DOTACJE ZUS POD KLUCZ

Nasza firma, EXPERA, oferuje kompleksową obsługę dotacji ZUS pod klucz. Pomagamy klientom w określeniu problemów w przedsiębiorstwie, rozliczeniu inwestycji i dopełnieniu formalności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie ZUS dotacja BHP to idealna okazja do realnej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Program pozwala na finansowanie do 300.000 zł i jest to dotacja bezzwrotna.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 787 019 756

EXPERA