Opublikowano

Zabrudzone powietrze w miejscu pracy? Zagrożenia i konsekwencje

Zapylenie w przemyśle to powszechny problem. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problematyką zanieczyszczeń w miejscu pracy, obecności rozproszonego pyłu, a także zagrożeń i konsekwencji dla zdrowia w przypadku długotrwałego narażenia. Istnieje duża świadomość konieczności ograniczania emisji pyłów na zewnątrz – jest to wymuszone przepisami, które ustalają maksymalny limit ilości zanieczyszczeń obecnych w środowisku w celu chronienia zdrowia osób przebywających w otoczeniu przedsiębiorstwa. Równie ważny jest aspekt ograniczenia zanieczyszczenia wewnątrz zakładu pracy. Niezależnie od tego, czy jest to dym, kurz czy też substancje olejowe, oddychanie brudnym i zanieczyszczonym powietrzem w godzinach pracy może nie tylko wpłynąć na wydajność pracy, ale przede wszystkim powodować poważne szkody dla zdrowia wszystkich osób mających kontakt z przedsiębiorstwem.

Objawy , zagrożenia i konsekwencje zdrowotne związane z zapyleniem w przemyśle

Oddychanie nieświeżym powietrzem w środowisku pracy niewątpliwe obniża komfort pracy. Nieprzyjemne zapachy, ciężkie i nieprzyjemne powietrze do oddychania oraz dyskomfort sensoryczny mogą w najgorszych przypadkach powodować podrażnienie błon śluzowych, kaszel, suchość w ustach, zaczerwienienie oczu, problemy z oddychaniem, bóle głowy, nudności i zawroty głowy.

zapylenie w przemyśle
Skutki zapylenia na stanowisku pracy

Oczywiście wszystkie te objawy znacząco zmniejszają produktywność ludzi. Nadmierne zapylenie w przemyśle również wpływa negatywnie na sprawność urządzeń i instalacji w przedsiębiorstwie, obniżając ich sprawność, a także powodując częstsze awarie.

Dotacja na poprawę BHP – jak poradzić sobie z zapyleniem.

Często procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie wymagają przeprowadzenia inwestycji mającej na celu rozwiązać problem obecności pyłów. Może się to wiązać z koniecznością przeznaczenia znacznych kosztów modernizacji między innymi systemów odpylania. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ramach Programu Prewencji Wypadkowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zajmujemy się kompleksową obsługą dotacji w której ZUS może sfinansować nawet 90% wartości planowanej inwestycji. Z wsparcia mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa w których są płatnicy składek ZUS ( JDG lub pracownicy na etatach), u których można wykazać “braki w BHP”, między innymi w zakresie systemów odpylania.

Zapraszamy do współpracy.